Αποστολή

Αποστολή

Η δέσμευση της Hellas Sat είναι η διαρκής παροχή ολοκληρωμένων, αξιόπιστων και κορυφαίας ποιότητας δορυφορικών υπηρεσιών, με βασικό στόχο να αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές των πελατών στις περιοχές που δραστηριοποιείται.

Οι επιμέρους στόχοι της Hellas Sat είναι:
  • Η άριστη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση όλων των πελατών.
  • Η παροχή σύγχρονων και αξιόπιστων υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.
  • Η εξασφάλιση της κερδοφόρου ανάπτυξης του δορυφορικού δικτύου Hellas Sat και η εδραίωση του ονόματος και της τροχιακής θέσης στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
  • Η βελτιστοποίηση της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.