Καταχώρηση ονομάτων χώρου

Καταχώρηση ονομάτων χώρου

Καταχώρηση ονομάτων χώρου

Η Hellas Sat δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες των υπηρεσιών της, να αποκτήσουν το Domain Name με κατάληξη «.gr» που επιθυμούν, τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες και αναλαμβάνει, ως επίσημος καταχωρητής ονομάτων χώρου με κατάληξη «.gr», να τα καταχωρήσει στο Μητρώο Ονομάτων Internet [.gr]. 

Ο χρήστης της εν λόγω υπηρεσίας και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρισης Ονομάτων Χώρου και όλες τις τροποποιήσεις αυτών. 
Λίστα των Κανονιστικών Κειμένων .GR υπάρχει στην διεύθυνση www.eett.gr
Στην σελίδα της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα για τα ονόματα χώρου .GR και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. 
 
Η Hellas Sat ως επίσημος καταχωρητής ονομάτων χώρου συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό της ΕΕΤΤ περί της διαδικασίας και των κανόνων εκχώρησης και χρήσης των ονομάτων Χώρου (domain names) με κατάληξη .gr καθώς και της λειτουργίας και των υποχρεώσεων των Καταχωρητών (ΦΕΚ 412/Β/2015 24 Μαρτίου 2015 κατεβαστε το ).
 
Η Hellas Sat ως επίσημος καταχωρητής ονομάτων χώρου με αριθμό μητρώου ΕΕΤΤ 04036, επικοινωνεί με το Μητρώο Ονομάτων Internet [.gr] μέσω κατάλληλης εφαρμογής, ενώ καλώντας στο 21061591502106159150 οι χρήστες των υπηρεσιών της Hellas Sat έχουν την δυνατότητα να λάβουν δωρεάν υποστήριξη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
 
Ο τιμοκατάλογος των υπηρεσιών καταχώρησης/ανανέωσης ονόματος χώρου, φαίνεται παρακάτω:
 
Καταχώρηση ονόματος χώρου για δύο έτη: 20.00€

Ανανέωση ονόματος χώρου για δύο έτη: 20.00€

Μεταφορά ονόματος χώρου (αλλαγή καταχωρητή): 0.00€