Ο Δορυφόρος

Ο Δορυφόρος

Ο δορυφόρος διακινεί 30 αναμεταδότες υψηλής ισχύος σε KU συχνότητα που εκπέμπουν ένα εύρος συχνοτήτων 36MHz και κατανέμονται ανάμεσα σε δύο σταθερές δέσμες πάνω από την Ευρώπη και Αγγλία και σε δύο κινητές δέσμες πάνω από τη Μέση Ανατολή, τη Νότια και Ανατολική Ασία και τη Νότια Αφρική.

Η Hellas Sat έχει αναπτύξει ένα δίκτυο από στρατηγικά τοποθετημένους τηλεπικοινωνιακούς συνεργάτες υποστηρίζοντας τηλεοπτικούς σταθμούς και IP based υπηρεσίες, ισχυρές direct- to- home μεταδόσεις καθώς και περιστασιακές τηλεοπτικές συνδέσεις και διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Ο δορυφόρος είναι πλήρως ελεγχόμενος από δύο ιδιόκτητους σταθμούς TT&C εγκατεστημένους σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ το υψηλής συχνότητας δίκτυο παρακολούθησης εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και υψηλής ποιότητας μετάδοση.

Τεχνικές προδιαγραφές του δορυφόρου Hellas Sat 2

Πλατφόρμα ASTRIUM Eurostar 2000+
Θέση Τροχιάς 39° Ανατολικά
Ημερομηνία Εκτόξευσης 13 Μαΐου 2003
Αναμενόμενη Διάρκεια Ζωής 15 χρόνια
Ku-Συχνότητα Ωφέλιμο φορτίο 30 x 36 MHz αναμεταδότες συν 8 επιπλέον
Ισχύς TWTAs 105 Watts
Συχνότητες Downlink
10.95 to 11.20 GHz
                                        11.45 to 11.70 GHz
                                        12.50 to 12.75 GHz
Συχνότητες Uplink 13.75 to 14.50 GHz
Κάλυψη Σταθερή πάνω από την Ευρώπη, Κατευθυνόμενη πάνω από τη Νότια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ενδοχώρα της Ινδίας και τη Νότιοανατολική Ασία
Δέσμες
F1 & F2 στην Ευρώπη (18 αναμεταδότες)
                S2 στη Μέση Ανατολή (6 αναμεταδότες)
                S1 στη Νότια Αφρική (6 αναμεταδότες)
Downlink EIRP
55 dBW max. for F1, F2
                              52,5 dBW max. for S1, S2
Uplink G/T
+11 dB/K max. for F1, F2
                      +5,5 dB/K max. for S1, S2
Πλεονασματικότητα 3:2 για την F1
                                     2:1 για την F2
                                     2:1 για την S1
                                     3:2 για την S2
                                     38:30 συνολικά TWTA